Friday, June 22, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


 KEBENARAN DAN KEADILAN

Apakaha lain dari Allah henda aku cari untuk menjadi hakim, sedangkan Dia (Allah) yang menurunkan kitab (Quran) kepasa kamu dengan jelasnya. Dan orang - orang yan gKami (Allah) telah berikan kitab - kitab - kita sebelum Quran -, kepada mereka mengetahui, bahawa Kitab (kitab - kitab Allah) itu sebenarnya diwahyukan Allah, oleh itu kamu jangan termasuk orang - orang yang ragu - ragu.

Dab firman - hukum - hukum -, telah sempurna kebenarannya, tidak ada - mana - mana manusia - , yang dapat merobah (atau putar belit) hukum - hukum Allah. ia (Allah) mendengar dan maha tahu.

Dan kalau kamu gturutkan kebanyakan manusia di bumi ini (mengenepikan hukum - hukum Allah), tentulah meeka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menurut persangkaan belaka; dan mereka melakukan pembohongan semata - mata. 
- al An'aam: 113 - 116


                MAJLIS PRKAHWINAN

Dari Abdullah bin Omar r.a., sesaungguhnya Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan: Apabila salah seorang dari kalian diundang ke majlis walimatul urus - majlis khenduri perkahwinan, hendaklah dia hadir. 
- dari buku 'Mu'atta', Imam Malik radiallahu 'anhu.

No comments: