Saturday, June 16, 2012

KULLIYAH AL QUAN dan AL HADIS           MENGUATKAN TULANG SENDI

Sesungguhnya, orang - orang (yang menentang kamu) itu sentiasa menagih (kesenangan dan kemewahan hidup di dunia) yang cdpat habisnya, serta mereka membelakangkan (bekalan) untukhari akhirat yang amat berat (penderitan ats orang - orang yang tidak bertakwa atau mengikut hukum - hukum Allah dalam Quran).

Kami (Allah)lah yang menciptakan mereka dan menguatkan tulang sendir dan urat saraf mereka; dan apabila Kami (Allah) menghendaki, Kami (Allah) menggantikan (meeka dengan) dengan ong - orang yanbg serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik - baiknya. 
- al Insaan:27,28.

                         BALAS JASA AYAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Seorang anak (lelaki dan perempuan) tidaka dapat membalas (jasa dan budi ayahnya), kecuali dia menemui ayahnya menjadi hamba, lalau dia membeli ayahnya (dari tuan hamba), kemu dia memerdekakan ayahnya. *
- Perawi: Imam Abu Daud, At Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad).

* Pada hari bapa ini, patut kita ingat, sesiap ayah yang baik dan mengharapkan reda allah, tidak mengharapkan apa - apa balasan dari anaknya, walaupun seteguk air, tetapi yang amad diharapkan, anak dan anak - anaknya, teguh iman kepada Allah, berbudi bahasa, berani dan sanggup jiha, tidak membenarkan isteri mengusainya dan anaknya hidup dalam kebahagiaan sepanjang hayat.

No comments: