Friday, June 29, 2012


KULLIAY AL QURAN dan AL HADIS


                                ISTERI DAN ANAK

Hai orang - orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri - isteri dan anak - anak kalian yang menjadi musuk bagi kalian; oleh itu, waspadalah kalian terhadap mereka. Dan kalau kalian memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan mengamounkan), kerana sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya anak - anak kalian itu hanyalah menjadi ujian. Dan di sisi Allah jua pahala yang besar. *
- at Taghabut:14,15.

* Lihat surah al Anfaal: 28.

Ada jenis anak: 1 - Anak yang soleh, menjaga diri dana nama mereka dari keburukan dan menjaga nama bapa dan ibu mereka dari keburukan.Anak - anak begini menyelamatkan ibu bapa. 2 - Anak syaitan: Anak lelaki dan anak perempuan yang tidak menjaga diri dannama baik mereka, maka, mereka memburukkan nama bapa dan ibu mereka. 


                    
                         PEMBUNUHAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi makluman:

Denda (atas pembunuhan) yang menyerupai ke sengajaan itu diberatkan sebagaimana denda (pembunuhan) dengan sengaja, tetapi pembunuhnya tidak dihukum mati; dan yang demikian itu kerana syaitan melompat di tengah - tengah manujsia  (memfitnah) kemudian terjadilah (pertumpahan) darah bukan kerana dendam an tidak mengangkat senjata.
 - Perawi: Imam Ahmad dan Abu Daud.

No comments: