Friday, September 10, 2010

QURANMAKSUD UMAT PERTENGAHAN

Nanti yang bodoh – bodoh dari orang – orang itu akan mengatakan: “Apakah yang menyebabkan mereka (umat Islam) berputar dari kiblat yang dahulu (Baitul muqaddis)?” Katakanlah: Timjur dan barat itu kepunyaan Allah. Dipimpin – Nya siapa yang disukai – Nya kepada jalan yang lurus.

Begitulah, Kami (Allah) jadikan umat pertengahan (tidak mementingkan keruhanaian, akhirat, penerintahan Islam, mengikut hukum Allah dengan sepenuhnya. Bukan mengikut sistem jahiliyah Arab, mengikut sistem kapitalis, peodalis dan fahaman manusia yang tidak beragama Islam) supaya kalianmenjdi pemberi (mengembang) keterangan (saksi) kepada umat manusia. Dan Rasul (Muhammad) men jadi saksi kepda kalian. Dan Kami (Allah) jadikan kiblkat yang dahulu itu, hanyalah untuk mengetahui siapa yang mengikut Rasul (Muhammad s.a.w.) dari orang – orang yang mundur ke belakang, sekalipun hal itu berat , kecuali bagi mereka yang dipimpin oleh Allah, Allah tidak membuang percuma sahaja keimanan (sembahyang) kalian. Sesungguhnya Allah itu penyantun dan penyayang kepada umat manusia. – Al Baqara: 142, 143.

No comments: