Friday, September 17, 2010

QURAN dan HADISTIPU DAYA

Ingatlah pada msa orang – orang kafir melakukan tipou helah terhadapap anda (Muhammad s.a.w.) untuk menghalang kegiatan anda menjalankan kegiatan anda (iaitu deakwah), atau membunuh anda atau mengeluarkan anda dari negeri anda (Makah); dan mereka itu itu menipu daya, dan Allah mengatasi tipu daya mereka, dan Allah sebai-baik (cara) mengatasi tipu daya (makhluk - Nya).
- Al Anfal:30


MELAKNAT IBU BAPA

Nabi Muhammad s.a.w. bertsabda: Sesungguhnya perbuatan yang tergolong dlam deosa paling besar,ialah seseorang itu melaknat ibu bapanya.
– Perawi:Sepakat para perawi hadis.

No comments: