Thursday, September 23, 2010

QURANQURAN


Dan kamu kenangkan, pada masa Tuhan menjadikan kamu
khulafa (pemegang kuasa) sesudah ‘Ad, dan dikurnia-Nya
kamu tempat di bumi, membina istana di atas dataran, dan
memahat bukit untuk tempat tinggal. Dan kenangkanlah
kurniaan Tuhan, dan janganlah kamu membuat kebinasaan
di muka bumi dengan melakukan kejahatan.
al A’raf: 74

No comments: