Wednesday, September 29, 2010

TITIK -TITIK SEJARAH(ulangan)


PEJUANG – PEJUANG KEMERDEKAAN

Orang Melayu terutamanya, telah tertelan banyak kekeliruan sejarah, sama ada yang dilahiran oleh penjajah Inggeris mahupun oleh pihak kerajaan kita, seperti Jabatan Penerangan, mengenai organisasi dan individu yang boleh disanjung sebagai pejuang kemerdekaan dan yang mana bukan pejuang, hanya – berpeluang dari perjuangan orang lain.

Pada 31 Ogos ini, saya kira, orang Melayu dan angkatan muda Melayu akan dapat meneliti tulisan saya ini mengenai organisasi yang berjuang dan yang menjadi penyambut peluang atau menanggung di air keruh sahaja.

Organisasi yang berjuang menuntut kemerdekan Tanah Melayu, ialah:

1 – Kesatuan Melayu Muda, pimpinan Ibrahim Yaakob.

2 - Parti Hizbul Muslimin, pimpinan Ustaz Abu Bakar Al Baqir.

3 - Parti Kebangsaan Melayu Malaya – PKMM , pimpinan Dr Burhanujddin

Helmi dan Ishak Haji Muhammad. Dua organisasi di bawahnya, Angkatan Pemuda Insaf – API, pimpinan Ahmad Boestamam dan Angkatan Wanita Sedar, pimpinan Shamsiah Fakeh.

4 - Parti Komunis Malaya – PKM

5 - Rejimen ke 10 pimpinan Rashid Maidin dan Abdullah C.D.

6 - Beberapa organisasi menentang Jepun dan Inggeris.

7 - UMNO, pimpinan Dato’ Onn. Kemudian UMNO ‘ berpeluang menangguk di air keruh menuntut kemerdekaan secara tolak ansur dari penjajah Inggeris.

Bukan pejuanga kemerekaan. UMNO juga menentang semua organisasi di atas.

Organisasi dan angkata bukan pejuang kemerbdekaan.

1 - Askar Melayi, membela Inggeris.

2 – Polis, polis khas dan semua bahagian polis termasuk cawangan khas

3 - Dan SC – Polis Khas menentang kemerdekaan dan membela Inggeris.

4 - Force 36 pimpinan Dato Abdul Razak, menentang kemerdekaan dan mengambil tokoh penjajah kembali ke Tanah Melayu.

Individu pejuang kemerdekaan sejati.

1 - Sheikh Abdullah Fahim.

2 - Ibrahim Haji Yaakob.

3 - Ustaz Abu Bakar Al Baqir.

4 - Dr Burhanuddin Helmi.

5 - Ishak Haji Muhammad

6 - Abdullah Ayob

7 - Rashid Maidin

8 - Abdullah C.D. (Cik Dat).

9 - Ahmad Boestamam

10 - Shamsiah Fakeh

11 - Haji Ahmad Fuad dan mereka dalam PAS 1951 – 1957.

12 - Ramai lagi yang ditahan dalam khemah tahanan politik 1948 – 1951.

Individu pejuang kemerdekaan fro penjajah Inggeris dan tolak ansur

1 - Dato Onn Jaafar – pejuang kemerdekaan pro Inggeris.

2 - Tunku Abdul Rahman Putra bukan pejuang, sekadar menangguk di air

keruh. Dsan ramai pengikiutnya dalam UMNO, tolak ansur dengan

penjajah Inggeris.

2 - Tun Abdul Razak seperti Tunku Abdul Rahman, tetapai tidak fro penjajah Inggeris dan tidak setuju dengan orang Cina dan India berkongsi kuasa dengan Melayu.

(Kerana sikap Tun Razak, maka ada suara – suara, bahawa beliau meninggal dunia kerana dibunuh secara sulit oleh musuh – musuhnya di London). – Mokhtar Petah

1 comment:

Hashim Zabidi said...

TITIK-TITIK SEJARAH - Pejuang Pejuang Kemerdekaan yang tuan paparkan itu sangat menarik dan adalah benar.