Friday, September 24, 2010

QURANQURAN


Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (sebarang minuman dan makanan yang memabuk atau mengkhayalkan), judi, korban haiwan untuk berhala (termasuk untuk syaitan dan sebagainya), mengundi nasib dengan anak panah (sebarang bersifat loteri), adalah perbuatan keji (jahat) dari perbuatan syaitan, maka jauhilah ia, agar kamu beruntung.

- Al Maedah:90-92.

No comments: