Wednesday, September 8, 2010

QURAN


MAKSUD AYAT MENGENAI PEMERINTAH

Orang – orang yang mengikut perintah Allah ( ikut dan laksanakan perintah atau hukum Allah dalam Quran, seperti hukum hudud, mendirikan negara Allah – Negara Islam dan mengamalkan sistem kehidupan mengikut Islam), mengerjakan sembahyang,, urusan mereka dilakukan dengan permesyuaratan ( atau parlimen dan sebagainya) di antara sesama mereka, dan mereka belanjakan sebahagian rezeki yang Kami (Allah) anugerahkan kepada mereka. –Asy Syura:38

Dan mesyuaratlah anda (Muhammad s.a.w.) dengan mereka (para anggota pemerintahan atau ahli syura) dalam semua urusan, maka apabila anda (Muhammad s.a.w., iaitu pemerintah) telah mempunyai pedapat (keputusan) yang tetap, jalankanlah, serta tawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah suka kepada orang – orang yang tawakal. – Ali Imran:159.

No comments: