Saturday, September 11, 2010

QURAN: MAKSUD BERJUANGBERJUANG


Orang-orang (munafik) yang ditinggalkan (tidak ikut berperang)itu, bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah (di Madinah) dan mereka (memang) tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mererka pada jalan Allah (dengan sebab kufur mereka) dan mereka juga (menghasut) dengan berkata: “Janganlah kamu semua keluar beramai-ramai (untuk berperang) pada musim panas ini” Katakanlah (hai Muhammad) api neraka jahanam lebih panas membakar, kalaulah mereka itu orang-orang yang faham. Oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit (didunia ini) dan mereka akan menangis banyak (di akhirat kelak) sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.

(At Taubah:81,82.)

No comments: