Saturday, April 3, 2010

QURAN, HADIS DAN PETUAMENJAYAKAN KEDUDUKAN

Merekayang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta beriman kepada Al Quran (mengikut, mengamal dan melaksanakan hukum – hukum di dalamnya) yang diturunkan kepada Muhammad Rasul s.a.w.), Allah mengampunkan dosa – dosa mereka dan menjayakan kedudukan mereka ( di dunia dan akhirat).
– Muhammad:2KEMUNGKARAN

Rasul Allah Muhammad s.a.w. bersabda: Sesiapa di antara kalian ( orang Islam) mengetahui ada kemumgkaran(sama ada dalam masyarfakat, negeri, ekonomo, politik dan sebagainya), maka henhdaklah mengubah dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka, unbah dengan lidahnya, jika dia tidak mapu juga(dengan lidahnya), maka mengubah dengan hatinya.
– Perawi: Perawi: Ibnu Majah, Imam Muslim,Imam Ahmad dan Imam Abu Daud.


PETUA

ORANG ALIM

Jika anda melihat seseorang alim itu menyeleweng dari ajaran Islam disebabkan dia telah mendapat kemakmuran atau kedudukan tinggi, tegurlah dia dengan perkataan atau dengan tulisan, jika dia tidak mehu berubat, maka berpalinglah daripadanya, kerana Qarun saudara pupu kepada Nabi Musa alaihis salam seorang yanbg alim, tetapi setelah dia mejadi orang kaya raya, dia menderhaka kepada Allah dan takbur.
Ertinya anda tidak boleh fanatik kepada seseorang yang alim.TAHUKAH

UCAPAN YANG SALAH


Pada hari ini ramai rakyat Malaysia telah melakukan kesalahan yang mereika tidak sedari, iaitu mereka sering menyeru dalam percakap dan ucapan di tengah khalayak agar orang ramai menentang kerajaan atau menjatuhkan kerajaan, perbuatan dan perkataan mereka itu salah di segi undang – undang – jenayah - dan boleh dihukum.
Tetapi tidak menjdi salah, kalau berkata, kita menegur kerajaan, kritik kerajaan dan ” kita jatuhkan parti politik yang menerajui kerajaan”.

No comments: