Wednesday, April 28, 2010

QURAN DAN HADISHATI


Allah tidak menjadikan seorang manusia mempunyai dua hati dalam dadannya (kerana itu iman kepada Allah dan kufur kepada Allah tidak dapat bersamna dalam hati manusia) dan tidak pula menjadikan isteri kalian yang kalian ceraikan dengan zihar (pada zaman Arab Janiah lelaki mengatakan kepada isterinya, bahada faraj atau tubuhnya seperi ibunya sendiri, maka perempuan itu tidak disetubuhi dan tidak diceraikan. Tinggallah perempuasn itu berkeadaan gantung tidak bertali), menjadi ibu kalian (menjadi isteri), anak angkat menjadi anak kandung kalian, itu adalah dengan perkataan mulut kalian sahahja. Allah mengatakan kebenarannya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
– Al Ahzab:4


HADIS

HAKIM

Apabila seseorang hakim menghukum dan berijtihad lalu dia (mnencapai keputusan) yang betul, maka dia meperolehi dua pahala. Sekiranya dia menghukum dan berijtihad tetapi tersilap (menjatuh hukuman), maka dia mendapat satu pahala (sahaja).
– Nabi Muhammad sallal llahu alaihi wasallam

No comments: