Thursday, April 22, 2010

QURAN DAN HADIS


PERKARA KEJI

Katakan (Muhammad s.a.w.) : Sesungguhnya penguasa (Allah) saya hanya melarang (menegah) perkara - perkara yang keji, sama ada yang zahir mahupun yang tersebunyi. - al A'araaf:33HADIS

BERSUMPAH

Nabi Muhammad bersabda: Sesungguhnya Allah melarang kalian bersunmpah dengan menyebut bama bapa - bapa kalian. Sessiapa yang mahu ber
- Perawi: Ibnu Umar

No comments: