Tuesday, April 13, 2010

QURAN DAN HADIS


TIPU DAYA

Ingatlah pada msa orang – orang kafir melakukan tipou helah terhadapap anda (Muhammad s.a.w.) untuk menghalang kegiatan anda menjalankan kegiatan anda (iaitu deakwah), atau membunuh anda atau mengeluarkan anda dari negeri anda (Makah); dan mereka itu itu menipu daya, dan Allah mengatasi tipu daya mereka, dan Allah sebai-baik (cara) mengatasi tipu daya (makhluk-Nya).
- Al Anfal:30


HADIS

MELAKNAT IBU BAPA

Nabi Muhammad s.a.w. bertsabda: Sesungguhnya perbuatan yang tergolong dlam deosa paling besar,ialah seseorang itu melaknat ibu bapanya.
– Perawi:Sepakat para penulis hadis.

No comments: