Sunday, April 18, 2010

QURAN DAN HADISSUMPAHAN

Allah tidak mnghukum anda disebabkan sumpahan anda yang tidak bermaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum anda disebabkan (sumpahan anda) yang disengajakan (untuk bersumpah) oleh hati anda. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.

– al Baqarah:225.HADIS

CINTA DAN BENCI ALLAH

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Ada dua jenis makhluk (manusia) yang dicintai Allah dan dua jenis mnakhluk (janusia) dibenci (murka) – Nya. Adapun dua jenis makhlkuk yang dicintai Allah itu ialah yang berbudi pekerti luhur dan dermawan (tidak bakhil). Dan dua jenis mnakhluk yang dibenci (murka) – Nya, ialah yang tidak berbudi pekerti luhur dan bakhil. Jika allah mengehendaki kebaikkan kepada seseorang hamba, Ia akan menjadikan hamba tersebut pemenuh (orang yang men unaikan keperluan) manusia.

– Perawi: Tarmizi.

No comments: