Monday, April 12, 2010

QURAN DAN HADISBALASAN

maka sesiaspoa sahaja yang membuat kabaikan biarpun hanya sebEsar zarah (atom), dia tetap akan dapat melihat balasan baiknya. Dan siapa yang melakukan kejahatan biarpun sebsar zarah (atom), dia tetap akan melihat balasan jahatnya. - az Zazalah: 7,8.


HADIS
HADIA

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Hadiah - hadiah untuk para amil/ petugas (para pegawai dan mereka yang bekerja mendapat bayaran kerajaan) itu bererti khianat (tidak halal).
* Hadiah sama dengan rasuah.

- Perawi: Imam Ahmad

No comments: