Friday, April 16, 2010

QURAN DAN HADIS


SOMBONG


Jangan kalian menjadi seperti mereka yang keluar dari negeri masing – masiang dengan berlagak sombong dan menunjuk – nunjuk (kekuatan mereka) kepada orang ramai (kerana hendak minta dipuji)), serta mereka pula menghalang umat manusia dari jalan Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Meliputi pengetahauan – Nya akan sesuatu yang mereka lakukan. – al Anfal:47HADIS

KAHWIN GADIS


Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. ada bertanya kepadanya: Hai Jabir, apakan anda telah mengahwini seorang gsadis atau seorang juanda?” Jabir mnenjawab: ”Janda.” Nabi s.a.w. sabda:Mengapa anda tidak mengahwini gadis saja, anda akan bercanda (berasmara) dengannya dan dia akan bercanda (berasmara) dengan anda.” Perawi: Jemaah ahli Hadis.

No comments: