Monday, April 19, 2010

QURAN DAN HADIS

KAFIR SEMBAH BERHALA

Orang – orang Yahudi mengatakan: ’Uzair itu anak Allah. Dan orang – iorangh Kristian mengatakan: Al Masih (Nabi Isa alaihis salam) itu anak Allah. Itulah perkataan dari mulut mereka. (saja), menyerupai perkataan orang – orang kafir (mereka menyengutukan Allah dan menyembah berhala) pada zaman dahulu. Jika Allah memusnahkan mereka, ke manakan mereka akan berputar (cabut lari).
– at Taubah: 30
Keterangan:
Orang – orang beragama Yahudi dan Kristian adalah dinmakan ahli kitab ( iaitu yang menggunakan kitab Allah lain dari Quran). Tetapi orang – orang Yahudi dan Kristian yang mempunyai kepoercayaan atau iktikad seperti di atas, maka, mereka tidak lagi kafir kita, tetapi telah menjadi kafir yang menhyengutukan Allah.HADIS

KEPUTUSAN

Dari Ali, bahawa Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda: Hai Ali, jika ada dua orang yang sedang bertengkar (sengketa) duduk di hadapan anda, maka anda jangan tergesa – gesa memutuskan antara mereka berdua itu, hingga anda lebih dahulumendengar keterangan orang yang kedua, sebagaimana anda mendengar keterangan orang yang pertama. Sebab, apabila anda berbuat begitu, maka keputusan itu jadi jelas (adil) bagi anda.
– Perawi: Imam Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi.

No comments: