Friday, April 23, 2010

QURAN DAN HADIS

BICARA TENTANG ALLAH
Dan ada di kalangan umat manusia, mereka yang membicarakan tentang Allah dengan tidak mempunyai ilmu dan petunjuk Rasul dan tidak dengan kitab yang terang (Zabur, Taurat, mashah - mashaf dan Quran) - tidak diubah - ubat. - Luqman:20.
HADIS
SATU AYAT
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Sampaikan (siar atau ajar) oleh kalian daripada saya, walaupun hanya satu ayat, dan sesiapa yang mendustakan perintah saya (tidak percaya kepada seruan saya), tempatnya adalah dalam neraka.
- Perawi: Imam Bukhari.

No comments: