Wednesday, April 28, 2010

QURAN DAN HADIS

ORANG KAFIR
Orang – orang kafir (iaitu yang menidakkan wujud Allah, menyengutukan Allah dan tidak percayakan Allah) yang menikmati kesenangan di dunia dan mereka makan minum sebagaimana haiwan –m haiwan ternakan makan dan minum, sedangkan (tentunya) neraka akan menjad tempat tinggal mereka.
– Muhammad:12


HADIS

DUNIA DAN AKHIRAT


Nabi Muhammad s.a.w. bersambda: Dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan akhirat, melainkah salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut, maka, lihatlah apa yang dikeluarkannya.

– Perawi: Imam Muslim

No comments: