Thursday, April 15, 2010

QURAN DAN HADISSESAT


Tidak ada pilihan bagi orang – orang mukmin dan mukminat, apabila Allah dan rasul - Nya telah menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasul – Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang amat nyata.

- al – Ahzaab:36
HADIS


DERA KERANA ARAK


Dari anas, sesasungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah (pernah) memukul orang Islam yang minum arak dengan sebatang kayu dan tongkat. Manakala Abu Bakartelah (pernah) mendera (memukul) empat puluh (40) kali.

– perawi: Sepakat para penulis Hadis.

No comments: