Wednesday, April 14, 2010

QURAN DAN HADIS

PENDIRIAN
Hai orang – orang yang beriman, jika kalian menolong Allah (iaitu, mnjalankan segtala perintah- Nya dan meninggalkan segala larangan – Nya), Dia akan menolong kalian memperteguhkan pendirian kalian.
– Muhammad:7HADIS

ORANG MUSYRIK

Sesiapa yan bersatu dengan orang – orang musyrik (orang kafir yang mnenyengutukan Allah dan tinggal bersama mereka, maka dia itu sama dengan orang musyrik tersebut.
– Perawi: Abu Daud.

No comments: