Tuesday, April 6, 2010

QURAN DAN HADIS


ALLAH MEMBELI


Sesungguhnya, Allah telah member dareipada mereka yang mnukmin, diri mereka dan harta benda mereka dengan mengurniakan mereka syurga untuk mereka, mereka perang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telkah menjadi) janji yang benar daripada Allah di dalam kitabTaurat, Injil dan quran. Dan siapakah yang lebih menepati jannjinya (selain) dsari Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang kalian telahlakukan itu, dan itulah kemenangan yanbg besar. – At Taubah: 111.HADIS


WANITA


Nabi Muhammad s.a.w. menesiahatkan para lelaki: Anda nikahi seseorang perempuan itu kerana empat perkara, iaitu: Kerana hartanya, kerana (muliaan) kturunannya, kerana kecantikan nya dan kerana agama (Islam), maka pilihlah wsnita (yang kuat mematuhi agama Islam), maka, (jika tidka memilih yang mematuhi agama Islam), maka anda akan binasa (perak peranda). – Perawi: Abu Hurairash, Jemaah perawi Hadis, kecuali Tirmizi (Kitab: Nailul authar, jilid 5, Halaman:2135.

PETUA

MENGUBAH KONSEP

Kerajaan Malaysia dipimpin oleh orang Islam, maka, wajib bagi pemimpin dan kerajaan mengalihkan konsep petlembagaan, perundangan dan pentadbiran dari yang wujud sekarang mengikut konsep manusia Barat kepada konsep Islam, iaitu mengikut Quran dan sunnah. Jika tidak melakukan perubahan, pemimpin, para anggota kerajaan dan rakyat menanggung dosa.

TAHUKAH

ORANG KELANTAN

Pada zaman sebelum Persekutuan Tanah Melayuy mencapai kemerdekaan, para ulama dan umat Islan di Negeri Kelantan tidak menitiuk beratkan menentang penjajah Inggeris, mereka lebih mementingkan amal ibadad dan akhirat, kerana mereka termasuk dalam golongan umat Islam 4 wailayah Selatan Siam yang menentang kerajaan Budha Thailand.

Pada masa ini, msiah tebal dalan semangat jihad para ulama dan umat Islam di negeri tersebut, bahawa Siam adalah penjajah atas empat wilayah di selatan Siam.

No comments: