Sunday, April 4, 2010

QURAN DAN HADIS

JATUH BERAHI

Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya mengoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (Yusuf) kepdanya (Zulaikha) dan menutup semua pintu seraya berkata: ”Mari ke sini.” Hyusuf berkata: Saya berlindung kepada Allah , tuanku telah memperlakukan saya dengan baik”. Sesungguhnya orang – orang yang zalim tidak akan beruntung.

wanita (Zulaikha) itu berahi kepadanya) Yusuf dan dia (Yusuf) juga berahi dengan wanita (Zulaikha) itu, jika dia (Yusuf) tidak melihat tanda (diri) Penguasa (Allah) nya . Demikianlah agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. SesunggHADIS


MALAIKAT


Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Sesunguhnya para maliakt tidak akan memasuki rumah yang ada gambar (patung), anjing dan orang berjunub (berzina).

– Perawi: -Abu Daud dan An Nasae.

No comments: