Tuesday, December 13, 2011
                                           YANG DIPERTUAN AGONG
Saya, penulis Melayu, dengan tulus ikhlas merafakkan ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan yang ke 27, Negeri Kedah, Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, atas kurniaan Allah menduduki takhta Yang Dipertuan Agong untuk kali yang kedua bagi nqegara Malaysia. Dergahayu Tunku.

No comments: