Thursday, December 15, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

                                                  

                                             
                                                             KEADILAN

Hai Daud! Sesungguhnya Kami (Allah) menjadikan engkau khalifah (menjalankan kekauasaan ke atas umat manusia) dfi muka bumi ini, sebab itu putuslah perkara (segala kes dan masalah) di antara umat manusia dengan kebenaran, dan janganlah engkau menurut kemahuan (nafsu), nanti engkau disesatkannya dari jalan Allah. Sesungguhnya mereka yang tersesat dari jalan Allah itu, akan mendapat siksaan yang sangat (keras), disebabkan mereka melupakan (mengabai atau tidak mengedakan) hari perhitungan.
- Shad:26

No comments: