Wednesday, December 21, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN
                                               AGAMA ISLAM

 
Sesungguhnya agama (yang benar dan sempurna) di sisi Allah, ialah Islam. Hanya orang - orang keturunan Kitab (Kitab - kita Allah lain dari al Quran) yang berselisih faham setelah mengetahuan (keterangan) datang kepada mereka, kerana kedengkian antara mereka. Dan siapa yang tidak percaya (beriman) kepda keterangan - keterangan Allah, sesungguhnya Allah itu cepat membuat perhitungan.
- Ali Imran:19.

 
Nota.

Kebanyakan orang - orang keturunan ahli kitab (kitab allah lain darui al Quran) tidak percayakan keterangan Allah, mencari aturan atau cara lain, dan mereka mendapati kapitalisme dan beberapa fahaman lain atau aturan hidup yang lahir dari fikiran manusiia tidak beriman kepada Allah, seperti Orang - orang Yashudi dan Kristian, mereka yang sebagai yang terbaik dari al Quran. Orang - orang demikian dimurkai oleh Allah.
Orang - orang yang tidak percaya akan keterangan Allah dalam al Quran, di antaranya peraturan atau undang - undang (hukum - hukum) telah mempengaruhi sebilangan dari umat Arab dan orang - orang di negara - negara lain. Maka, mereka itulah yang menolak atau menentang hukum - hukum Allah, kerana mereka yakin hukum - hukum ciptaan manusia lebih baik dari hukum - hukum Allah.
Orang - orang dan negara - negara yang dipinpin oleh mereka yang tidak pecayakan keterangan - keterangan atau hukum - hukum Allah, sentiasa tidak mendapat keredaan Allah. Berkeadaan seperti orang tidur berselimutkan kain panjang lima kaki, tutup kepala kaki telanjang, tutup kaki kepala terdedah, iaitu, walaupun negara kaya raya, tetapi banyak kerugian dan kemiskinan, nampak aman tetapi rakyat bersatu padu padu dan sebagainya.

No comments: