Thursday, December 29, 2011

MAKSUD DARFI AL QURAN
                                                       MENGHUKUM

Hendaklah kalian menghukum (menjalankan hukuman atas manusia yang ersalah dan menjalankan pemerintahan) di antara mereka, menurut apa yang ditgurnkan Allah (dalam kitab - kitabnya termasuk al Quran), dan jangan kalian mengikjut kemahuan mereka yang rendah itu (orang kafir kitabi - Yahudi dan kristian dan lain serta orang Islam yang mengikut hukium ciptaan manusia dan menolak hukum - hukum Allah).Dan berhati - hatilah kepada mereka agar tidaki sampai menyesatkan kalian dari sebahagian dari peraturan - peraturan (hukum - hukum) yang diturunkan Allah kepada kalian. tetapi kalau mereka enggan, ketahuilah, bahawa Allah hendak membinasakan mereka disebabkan sebahagian dari dosa - dosa mereka.Sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang - orang yang jahat.
Apakah hukum (undang - undang atau peraturan) zaman kebodohan (zaman kerajaan Rom dan orang - norang kafir) yang mereka cari. Hukum sapakah yang lebih baik dari hukum Allah untuk kaum yang yakin.
- Al Maidah:49,50.

No comments: