Wednesday, December 14, 2011

PULAU PINANG

                                           MELAYU PULAU PINANG

Kalangan orang Melayu di pulau - Pulau Pinang - memberitahu saya, bahawa semua kawasan bukit bukau di pulau itumenajdi milik dan didiami oleh orang - orang Cina, disebabkan tiga perkata,iaitu:
1 - Baik budi Melayu kepada orang Cina, memberi orang Cina tinggal atas tanah mereka. Kemudian orang Cina ternak babi atas tanah itu, dan akhirnya Melayu terpaksa pindah dan menjual tanah itu kepada orang Cina diberi budi itu.
2 - Orang Melayu memberi orang Cina menyewa tanah mereka dan tinggal di atasnya, tuan tanah itu sering meminjang wang orang Cina tersebut, dan akhirnya tanah itu bertukar menjadi milik penumpang tersebut.
3 - Pada zaman darurat 1948 hingga beberapa tahun kemudian, ramai orang Cina yang mnenyokong Parti Komunis Malaya tinggal di atas bukit - bukit sekitar pulau. Penjajah Inggeris memujuk mereka, iaitu jika mereka menyerah diri dan tidak menyokong PKM, tanah tempat tinggal mereka itu akan diberi dan dijadikan milik merekia. Maka orang - orang Cina itu mengikut pujukan penjajah Inggeris tersebut.
Ketawalah Melayu!
Orang - orang Cina di Semenanjung ini dan di kepulauan Melayu , mereka masuk atau berjuang dalam apa jua pertubuhan, parti politik, mereka juga yang beruntung.
Ada orang - orang Cina hidup dalam berlainan parti. Pada siang hari mereka menampakkan mereka bermusuh, tetapi padsa waktu malam mereka bekerjasama. Ini berlaku antara orang - orang Cina dalam MCA,DAP, GERAKAXN dan PAP Singapura.
Melayu memekik ke langit zaman. Bekelahi sama sendiri.Pemimpin Melayu serak suara. Orang - orang Cina bertepuk tangan.
Biarkan, biarkan, si Loncai terjun dengan labu - labunya. - Mokhtar Petah

No comments: