Thursday, December 29, 2011

BANGSA MELAYU
                                            MELAYU JATI SEDIKIT DI MALAYSIA


Orang Melayu dan bangsa Melayu adalah manusia yang dilahirkan dan hidup di mana - mana muka bumi dalam kawasan atau kingkungan Nusantara, iaitu dari Cahmpa hingga ke Filipina dan semua pulaunya. Mereka berasa dari manusia yang tisak beragama, sama ada agama Kristian, Yahudi, hindu, dan Islam.
Setelah agasma Islam tersibar ke sekluruh Nusantara, maka sebahagian besar dari manusiza bangsa Melayu memeluk agama Islam dan keturunan mereka mewarisi agama Islam dan di namakan ' Islam baka' atau 'Islam Pusaka'.
Sekarang, semua orang yang mnenjadi rakyat Malaysia, itiu bukan keturunan Cina, India dan lain mengakui mereka itu orang Melayu dan UMNO mengakui mereika itu Melayu.
Oleh kerana di Malaysia ini telah diakui, orang Melayu beragama Islam. Seseorang tidak boleh dianggap manusia dari bangsa Melayu, jika tidak beragama Islam.
Kita dapat mengenali orang Melayu, sama ada Melayu jati atau Melayu yang benar - benar Melayu atau Melayu campuran atau kacukan.
(1) MELAYU JATI
a. Manusia yang lahir di Tanah Melayu (Malaysia) atau di mana - mana muka bumi di Nusantara atau kepulauan Melayu dari ibu bapa orang Melayu dan menjadi warga negara Malaysia.
b. Beragama Islam dan mengikut segala perintah dan hukium - hukum Allah serta berkeyakinan dan berjuang atau membantu perjuangan membentuk Negara Islam di Malaysia. (Mana - mana Melayu yang menolak hukum - hukum Allah dan menolak Negara Islam, maka, dia belum boleh dikira orang Islam sebenar, iaitu beragama Islam setengah tiang atau laksana buah setengah masak).
c. Mengamal ada resam dan kebudayaan Melayu yang tidak berlawanan dengan agama Islam.
d. Beriman dan berpegang kepada akidah keTuhanan (Allah) dan tidak kepada lain dari Allah. Kalau orang Melayu itu percaya atau beriman kepada lain Allah, seperti hantu dan sebsgainya, maka dia tgidak sempurna sebagai orang Islam.
(2) MELAYU KACUKAN
Orang Melayu yang ibu bapanya dari mana - mana muka bumi di Nusantara atau kepulauan Melayu tidak boleh dianggap Melayu kacukan.
a. Orang Melayu kacukan, ialah ibu bapa mereka dari orang - orang bangsa lain dari orang Melayu di mana - mana muka bumi Nusantara atau kepulauan Melayu.walaupun mereka mengakui diri mereka orang Melayu, tetapi tidak boleh dianggap Melayu jati, walaupun mereka menjadi ahli atau pemimpin UMNO.
Mereka seoerti berikut:
1 - Ibu atau bapa orang Keling atau India Islam (seperti di Pulau Pinang), di nama kan MNelayu kacukan Keling atau darah keturunan Keling - dkk.
2 - Ibu atau bapa orang Arab (seperti kebanyakan orang Melayu bergelar Sayed atau nama berhujungkan As Saggaf, Al Attas, Al Kaf, As sahab dan lain). Mereka Melayu darah keturunan Arab - DKA.
3 - Ibu atau bapa orang Turki,adalah orang - orang Melayu keturunan Tuki atau darah keturunan Turki - dkt.
Dalam sejarah kita:
1 - Pemimpin kebangsaan Melayu - kapitalis, Dato' Onn bin Jaafar ketgurunan orang Turki.
2 - Tunku Abdul Rahman Putra, ibunya orang Siam dan Allahyarham keturunan Siam.
3- Tun Dr Mahathir Mohamad, datuknya orang India, dia keturunan India
4 - Tun Abdullah Ahmad Badawi, ibunya orang keturunan Cina, dia keturunan Cina,
5 - Dato' Abdul Hamid Albar, bapanya keturunan Arab, maka dia orang keturunan Arab.
Begiulah dengan orang - orang lain yang dinamakan Melayu di negara ini.
Begitulah juga orang Melayu yang yang ibu atau bapanya orang Cina, Inggeris, Siam dan lain.
Walaupun Perlembagaan tidak mengambil kira Melayu dari keturunan mana atau orang mana, tetapi d isegi sejarah dan budaya Melayu, pekara ini besar dan berhikmat. Jika diambil mudah, akan terhapuslah Melayu jati atau Melayu sebenar.
Perhatikan banyak pokok buah - buahan dan bunga - bunag jadi kacukan. Haiwan berbagai jenis haiwan jadi kacukan. - Mokhtar Petah
No comments: