Saturday, December 17, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

                                                            PINJAAMAN

Jika kalin memberi pinjaman kepada Allah dengan qardhan hasana (pinjaman yang basik), Dia (Allah) akan melunaskannya kepada kalian berlipat ganda, dan membeeri keampunan kepada kalian, dan Allah itu tahu membalas jasa dan Penyantun.
Yang Maha Tahu perkara yang tersembunyi dan (perkara) yang terang, Maha Kuasa dan Biijaksana.
- ath Thalaq: 17,18

No comments: