Tuesday, December 20, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN
                                                 HARI QIAMAT

Hai umat semau manusia! Bertakwalah kepada Tuhan (Allah) kalian. Sesungguhnya pergoncangan saat (kiamat) itu adalah satu peristiwa yang dahsyat.
Pada hari itu kamu lihat perempuan yang menyusukan anaknya lupakan anaknya yang disusukannya.Dan setiap perempuan yang hamil melahirkan kandungannya; dan kamu lihat manusia sedang mabuk (hiklang akal dan hilang arah), tretapi mereka (sebenarnya) mereka tidak mabuk, melainkan siksaan Allah sangat kerasnya.
Dan sebahagian dari umat manusia itu ada yan memantah Allah tanpa pengetahuan ( membantah dan menentang hukum -hukum Allah dalam Quran dan sebagainya), dan dia (mereka) nmengikut syaitan (dan manusia pasik).
Telah ditetapkan, bahawa sesiapoa yang mengikut syaitan itu, telah tentu akan disesatkan dan akan dipimpinnya menuju siksaan api yang menyala (neraka).
- Al Haj:1 - 4.

No comments: