Friday, December 9, 2011

MAKSUD ARI AL QURAN


                                       MANUSIA MENYESATKAN

Apakah laih dari Allah hendak kucari untuk menjadia hakim, sedangkah Dia (Allah) yang menurunkan Al Kitab (Quran) kepada kalian dengan jelasnya. Dan orang - orang yang Kami teklah berikan Kitab kepada mereka mengetahui, bahawa Kita (Quran) itu sebenarnya diwahyukan Allah, sebab itu janganlah engkau termasuk orang - orang yang ragu.
Dan perkataan (firman) Allah itu telah  sempurna kebenaran dan keadilannya, tidak ada yang dapat merobah perkataan (hukum) Allah. Dia (Allah) Maha Mendengar dan Maha Tahu.
Dan kalau engkau (Muhammad s.a.w.) menurut kebanyakan manusia di bumi ini, tentulah mereka menyesatkan angkau dari jalan Allah. Mereka hanya menurut persangkaan belaka; dan mereka hanya melakukan pembohongan semata - mata (kerana menahan kuasa).
- Al An'am:114 - 116.

Nota.

Pada masa ini ramai dari umat Islam sendiri tidak yakin dengan hukum - hukum Allah dalam quran. Mereka lebih mengutamakan hukum - hukum ciptaan manusia, seperti orang Yahudi dan Kristian. Untum mengelak dari melaksanakan hukum - hukum Allah, mereka mengadakan  berbagai - bagai dalih agar mereka kekal  berkuasa. - Mokhtar Petah

No comments: