Friday, December 9, 2011

KHUTBAH JUMAAT

                      
                                 MENGHAMPU YANG SILAP

Saya telah sembahyang Jumaat dalam sebuah masjid di bawah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya dapat perkataan dalam khutbah dan pada layar di masjid ditulis kata menghampu yang silap kepada Yang Di Pertuang Agung, iaitu ' Yang Dipertuan Agung 'Payung Agama dan Negara'.
Saya fikir Yang Dipertuan Agung yang arif akan pengetahuan Islam tidak akan menerima ampuan dengan perkataan seperti itu, keraya Yang Dipertuan Agung hanya Payung Negara dan tidak boleh diangkat Payung Agama (Islam).
Dalam Perlembagaan Yang Dipertuang Agung dan Raja Melayu adalah Ketua Maajlis Agama Islam masing, dan buklan payung agama.
Dalam Islam, agama Islam di atas apara Sultan dan Raja.
- Mokhtar Petah

No comments: