Monday, December 5, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN


                                                                          UMAT WASATA

Orang - orang bodoh akan berkata: "Apa sebbnya yang menjadikan orang - orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini (Baitul Maqdis)?" Katakan (Muhammad s.a.w.) timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Allah yang memberi hidayah (petunjuk)Nya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.
Dan demikianlah( sebagaimana Kami telah memimpin kalian kepada jalan yang lurus), Kami (Allah) jadikan kalian (Hair umat Muhammad) satu umat yang wasata (pilihan dan adil), agar kalian layak menjadi orang - orang yang memeri keterangan kepada umat manusia (tentang apa yan benar dan apa yang salah), dan Rasul Allah (Muhammad s.a.w.) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kalian (Sebenarnya kiblat kalian ialah Ka'abah di Makkah) dan tidaklah kami jadikan kilat yang kalian menghadapnya dahulu itu (wahai Muhammad s.a.w.) melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar- benar mengikut Rasul (Muhammad s.a.w. serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah (berbalkiik kepada kekufurannya). Dan sesaaungguhnya (soal peralihan kiblat) itu adalah amat berat (untuk diterima) kecuali kepada orang - orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kalian. Sesaungguhnya Allah amat melimpat belas ksihan dan rahmatNya (kepada orang - orang beriman). 
- Al Baqarah:142,143.

No comments: