Saturday, December 10, 2011

MAKSUD DARFI AL QURAN


                                     NEGARA BERTUAH
Sesungguhnya penduduk - penduduk Saba (negeri Saba di Yaman yang pada zaman Nabi Sulaiman diperintah oleh maharani Balqis dan mereka menyembah matahari , berhala dan benda- benda lain, tetapi setelah Balqid jatuh cinta dan kehwin dengan Nabi Sulaiman dan tinggal di kawasan lain, rakyatnya masih tidak beriman kepada Allah) itu mempunyai keterangan tentang tempat tinggal mereka, iaitu dua taman (ladang) di kanan dan di kiri. Makanlah rezeki Penguasa (Allah) kalian dan bersyukurlah kepadaNya. Negeri (SAba) yang bertuah - indah dan makmur dan Allah yang Pengampun.
Tetapi mereka penduduk - penduduk Sabah membelakangkan (dari aturan atau undang - undang Allah), lalu Kami (Allah) kirim kepada mereka banjir besar (menyebabkan robohnya ampangan Ma'arib) dan Kami (Allah) gantikan kedua - kedua ladang itu dengan tanaman yang menghasiklkan buah yang pahit,dan athl, iaitu pohon yang jarang berbuah) dan pohon sidri sedikit di sana sini.

Demikian itulah pembaklsan yang Kami (Allah) berikan kepada mereka, disebabkan kekafiran (tidak mengikut aturan dan hukum - hukum Allah). Dan Kami (Allah) tidak memberi pembalasan, melainkan kepada manusia yang amat keras kepala (menginkari hukum - hukum Allah).
- Saba: 15, 16, 17.

No comments: