Monday, December 26, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN
                                                  TITI KE ARAH RASUAH

 
Umat manusia itu diberi perasaan (berhajat atau keinginan hawa nafsu), kepada wanita, anak - anak, kekayaan yang melimpah ruah dari emas dan perak,kuda - kuda yang bangus (untuk lomba dan judi lomba kuda), haiwan ternakan (di antaranya lembu dan kambing) yang bagusdan sawah ladang; itulkah kesenangan hidup dunia - menjadikan manusia haloba dan meniti ke arah amalan rasuah bagi orang - orang yang berikuasa dan kaya raya - , dan di sisi Allah ada tempat kembali (tujuan hidup) yang sebaik- baiknya.
- Ali Imran:14

No comments: