Thursday, December 22, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

                                   


                                                KEBENARAN DAN KEPALSUAN

Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran (keterangan - keterangan dan hukum - hukum Allah dalam al Quran) dengan kepalsuan (segala keburukan dan sesuatu yang berlawanan dengan hukum Allah); dan kalian sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kalian mengetahuinya.
- al Baqarah:42

No comments: