Friday, December 23, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN                                         BERPECAH BELAH

 
Jangan kalian serupa (sama)dengan orang - orang yang berpecah belah dan berselisih (kepercayaan dan perjuangan), setelah datang kepada mereka bukti - bukti (hukum - hukum dan pengarajan Allah dalam Quran) yang terang. Mereka akan memperoleh azam yang terang.
-Ali Imran:105

Nota.
Perpecahan berlaku di kalangann umat Islam, adalah disebabkan sebahagian mengikut peraturan dan hukum Allah dalam al Quran dan sebahagian lagi tidak mengikut kerana mengikut peraturan dan hukum yang diciptakan manusia - manusia tidak beragama Islam.
Umat Islanm yang baik dan direda Allah, ialah mereka yang mengikut peraturan dan hukum Allah dalam Quran. Jika kalian berjuang pada jalan ini, janganlah berpatah balik ke belakang. Orang - orang yang berbuat demikian, samalah dengan murtad.

No comments: