Saturday, December 24, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN
RAHMAT ALLAH

Allah mengutmakan rahmatNya bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah itu Pemberi kurniaan yang bersar.
- Ali Imran:74.

Eya, sesiapa yang memetuhi janjinya dan taqwa (memelijhara dirinya dari kejahatan), sesungguhnya Allah menyukai (kasih) orang - orang yang taqwa (memelihara dirinya dari kejahatan).
- Ali Imran:76

No comments: