Sunday, December 11, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN                                     POHONLAH KEPADA ALLAH

Bermohonlah kepada Allah dengan rendah hati dan rahsia (suara jiwa dengan tawakal, yakin dan khusuk); sesungguhnya Allah itu tidak menyukaimanusia - manusia yang melanggar batas (hukium - hukum yang diturunkannya dan kesiopana serta kemanusiaan sejagat).
Jangan kalian melakukan bencana (peperangan, pengkhianatan, kejahatan dan lain) di muka bumi, setgelah diadakan perbaikan dan bermohonlah kepada Tuhan (Allah) kalian dengan perasaan takut (didatangkan kecelkakaan) dan penuh harapoan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan manusia - manusia yang berbuat kebaikan (sesama manusia).
- Al A'araaf:55, 56.

Nota.
Pada masa ini, terdapat terlalu banyak universiti dan pusat - pusat pengajian tinggi di seluruh dunia - sama ada di negara - negara kapitalis, komunis, orang Islam dan lain. Tahukah, pada umumnya para pemimpin dan orang yang berkuasa dalam bidang persenjataan melakukan 'fasad'' peperangan dan sebagainya, adalah terdiri dari manusia - manusia lepasan universiti dan pusat pengajian tinggi.
Maka, boklehlah kita anggap, kebanyakan universiti dan pusat pengajian tinggi menjadi industri mengeluarkan manusia - manusia fasad , perncang perang, pembunuhan ke atas umat manusia dan sebagainya. - Mokhtar Petah

No comments: