Friday, January 14, 2011

RAJA DAN RAKYAT

JAGA AKHLAK DAN ADAT

Menurut adat bangsa Melayu, bahawa Sultan - Raja memerintah - adalah peindung, selain dari Allah, iaitu pelindung di dunia dari segala macam penceroba dan serangan termasuk kaum pendatang yang bernafsu untuk menjajah negara. Maka selagi adat itu kita pakai dan selagi Perlembagaan Negara dan Perlembagaan negeri kita pakai dan akui, maka tidaklah boleh mencerca dan menghina raja.
Mana - mana wakil rakyat, walaupun dari parti pembangkang, mestilah mengelakkan diri dari mencerca dan menghina Rahja memerintah. Jika mereka lakukan juga, maka aalah pendurhaka, menujrut adat Melayu.
Menurut adat, wakil rakyat yang mencerca dan mengnhina Raja mestilah memohon maaf.

No comments: