Saturday, January 29, 2011

QURAN DAN HADIS


NABI MUSA TUMBUK ORANG


... tatkala Nabi Musa alaihis salam Sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatan - gagah – dan sempurna, Kami – Allah – kurniakan kepadanya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dan demikian Kami membalas – kepada – orang – orang yang baik amalan masing – masing.
Dan dia – Nabi Musa alaihis salam telah masuk ke Bandar – Mesir – pada waktu para penduduk tidak menyedarinya, lalu didapatinya dua lelaki sedang bekelahi, - seorang dari golongannya sendiri – iaitu dari kaum Bani Israel - dan seorang lagi dari pihak musuhnya – iaitu dari golongan Raja Fira’un. Maka, lelaki dari golonganya – Musa – meminta tolong kepadanya melawan lelaki dari pihak musuh itu; Nabi Musa alaihis salam pun menumbuk lelaki itu lalu menyebabkan dia mati. – Pada ketika itu Musa berkata: Ini adalah dari perbuatan syaitan. Sesunguhnya syaitan itu ialah musuh yang menyesatkan, yang nyata – angkara -.
Dia – Musa – merayu kepada Allah: “Ya Allah, sesungguhnya saya telah menganiaya diri saya sendiri, oleh itu ampunilah akan daku. – Allah mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha pengampun lagi Maha Pengasihani.
Nabi Musa alaihis salam merayu lagi, “Ya Allah, demi segala nikmat yang Anda kurniakan kepada saya, - peliharalah saya – agar saya tidak akan menjadi mpenyokong golongan yanb bersalah.
Semenjak itu tinggallah Nabi Musa alaihis slaam di banbdar – Mesir – dalam keadaan cemas sambil mendengar – merisik – berita mengenai dirinya – basalan dari pihaj Raja Fira’un - , maka tibalah orang – orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam, memanggil meminta pertolongannya lagi. Nabi Musa alaihis salam berkata kepada mereka : “Sesaungguhnya kali ini ternyata sesat.”
Maka, tatkala dia – Nabi Musa alaihi salam – hendak menumbuk orang yang menjadi muduh kepada mereka berdua. “ Hai Musa, adakah anda hendak membunuh saya sebagaimana anda telah membunuh satu jiwa semalam? Sebenarnya anda hendak menjadi seorang yang kejam di bumi, dan anda tidak hendk menjadi seorang pedamai.”
– Al Qasas: 14 – 19.


HADIS

MENGHORMATI TETAMU

Nabi Muhammad s.a.w. telah memaklumkan: Menghormati tetamu wajib tiasp tiam orang Islam. Maka jika seseorang tetapi berada di rumahnya tidak mendapat – jamuan menasabah -, maka hal itu menjadi pinjaman bagi tuan rumah yang menjadi haknya tetamu.
Sesiapa yang bertamu – di rumah – sesuatu kaum, maka mereka hendak lah dijamu.
– Perawi: Ahmad dan Abu Daud.

No comments: