Sunday, January 30, 2011

QURAN, HADIS DAN LAIN

Justify Full
MENDAPAT KEREDAAN ALLAH


... orang – orang yang berusaha dengan bersungguh – sungguh kerana memenuhi kehendak agama – Islam – Kami – Allah - , sesungguhnya Kami - Allah – akan memimpin mereka ke jalan –jalan Kami – menajdikan mereka gembira dan mendapat keredaan Allah - ; dan sesungguhnya – pertolongan – Allah adalah bersama mereka yang berusaha membaiki amalan mereka.
– Al ‘Akabuut: 69HADIS

JUAL BELI DAN LAMARAN

Nabi Muhammad s.a.w. melarang: Orang – orang mukmin ituj adalah bersaudara, maka tidak halal – haram – kalau dia menjual atas jualan saudaranya – iaitu – memotong dalam jual beli – dan jangan melamar - waniat atau gadis - yang dilamarkan oleh saudaranya. Dihalalkan melamar wanita atau gadis itu setelah saudaranya membatal lamarannya atau member izin kepadanya.
– Perawi: Imam Muslim-----------------------------------


BIBIR WANITA

Allah mencipta wanita awal - Hawa - dari tulang rusuk Nabi Adam alaihis salam yang kemudian menjadi suamini hingga ke akhir hayat. Jika sesiapa berhadpan dengan wanita, terutama gadis, pehatikan dengan hikmah akan lima perkara pada wajahnya, iaitu:
1 - Dahinya: Jika luas atau lebar dahinya menunjukkan dia bijak dan sanggup bersabar dalam semua hal.
2 - Dua mata, kalau dua biji matanya bula, besar dan bercahaya, menunjukkan dia bijak dan luas fikiran
serta ada bela kasihan.
3 - Lihat hidung, kalau kecil hidungnya, dia penakut dan lekas putus asa. Kalau besar hidungnya, dia
beranai
dan kuat bekerja
4 - Dua ulas bibirnya: Kalau dua ulas bibrnya agak tebal dan sentiasa basa, kuat nafsua berahinya.
5 - Dagunya: Kalau dagunya laksana sarang lebah bergayut, menandakan kuat iman dan yakin diri serta
taatkan suami.
* Perkara ini hanya diduga dengan akal dan hati manusia, tetapi Allah lebih berkuasa dan mengetahui.

No comments: