Thursday, January 6, 2011

QURAN DAN HADISKEJADIAN MANUSIA DAN BERSITERI

Hai umat manusia, patuhlah kepada Penguasa – Allah – kalian yang menjadikan kalian dari satu diri – sejenis – dan dijadikan isterinya dari jenisnya (bangsa manusia) sendiri dan pekembang – biakkan dari kedua – duanya lelaki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Allah yang dengan – Nya, kalian satu sazma lain menuntut – hak – dan menjaga pertalian kasih saying di antara kalian; sesungguhnya Allah itu penjaga kalaian semua. – An Nisa:1
... maka kahwinlah – dengan – perempuan – perempuan yang kalian sukai – cintai - , dua dan tiga dan empat -, jika kalian khuatir tidak dapat berlaku adil – antara isteri – isteri itu – hendaklah – kahwin – seorang sahaja atau kepunyaan tangan kanan kalian, itu lebih hamper kepada kelurusan – tidak aniaya.
An Nisa:3

Nota:

Aya Quran, An Nisa:3, ada perbedaan yang dijadikan hokum di negara kita dengan amalan hukum di negara Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Dalam Islam, lelaki yang berupaya dengan kekuatan tubuh, seks, ada pengetahuan dan ada harta yang banyak, boleh beristeri sampai Sembilan. Iaitu berpandu kepada ayat Quran di atas yang kata sendi ‘wa’ yang bererti ‘dan’, iaitu ‘ dua dan tiga dan empat, jadi: Sembilan.
Tetapi, oleh kerana beberapa negara lain termsuk Malaysia dan Nusantara yang mengamal dan mengikut hukum dan kaedah mazhab Imam Shafie rahmatullah alaih serta kata sendi ‘wa’ – ‘dan’ dijadikan ‘au’ – ‘atau’, maka, lelaki hanya dibelehkan mempunyai empat isteri sahaja. Jika lebih dianggap salah.

HADIS

BERPERANG PADA JALAN ALLAH

Seorang lelaki telah datang menghadap Nabi Muhammad s.a.w. dan bertanya: Adakah orang yang berperang kerana mempertahankan kehormatan , berperang kerana keberanian dan ada yang berperang ingin dilihat orang (angkat nama), manakah di antaranya yang teremasuk berperang pada jalan Allah? Nabi Muhammad s.a.w. menjawab – muktamad - : Sesiapa yang berperang untujk meninggikkan kalimah Allah – agama Islam, untuk menegakkan Negara Islam dan mempertahankan Negara Islam - , itulah yang berperang di jalan Allah. – Perawi: Abu Musa dan Imam Bukhari,

No comments: