Wednesday, January 26, 2011

QURAN DAN HADIS


PERBUATAN SALAH

... apa yang menimpa kalian dari sesuatu kesusahan (atau bala), maka ia (bala itu ) disebabkan apa yang kalian lakukan (perbuatan – perbuatan salah dan berdosa), dan ( dalam pada itu) Allah mengampunkan sebahaegian besar dari dosa – dosa kalian.
– Asy Syura: 30


HADIS


KHALIFAH BOROS

Rasulullah Muhammad s.a.w. telah bersabda: Ada seorang khalifah (pemimpin Negara atau negeri) dari beberapa khalkifah yang memimpin kalian pada akhirt zaman nanti, dia menyebar – nyebarkan harta (milik negara atau negeri), sama sekali tidak menghitung ( berfikir kerana negara dan rakyat) berapa banyaknya.
- Perawi: Imam Muslim.

NOTA
Maksud Hadis di atas ini ada pemimpin negfara atau negeri membelanjakan wang Negara atau negeri dengan tidak mengambil kira akan Negara atau negerinya dan rakyat.
Pemimpin yang demikian, adalah zalim dan melakukan dosa kerana melakukan pecah amanah rakyat kepadanya.

No comments: