Thursday, September 9, 2010

QURAN:

MAKSUD MENGANAI HUKUM (UNDANG - UNDANG)

Sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturnkan Allah (Dalam Taurat, Injil dan Quran), (dia atau mereka) itulah orang kafir. – al Maidah:44.
Sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturnkan Allah (Dalam Taurat, Injil dan Quran), (dia atau mereka) itulah orang yang zalim. – al Maiah:45.
Sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturnkan Allah (Dalam Taurat, Injil dan Quran), (dia atau mereka) itulah orang yang fasik (jahat). – al Maidah:47.

----------------------------
Penjelasan: Beberapa orang ulama di Masjidul Haram Makkah, Masjid an Nabawi, Madinah, Iran, Afghanistan dan beberapa ulama dalam gerakan Islam seluruh dunia, berpendapat, bahawa tiga ‘hukum’ – undang – udang dalam tiga suarah di atas ini tidak ditentukan tentang hukum qisas ( bunuh balas semata – mata), tetapi meliputi hukum – hukum lain termasuk pemerintahan menggunakan perlembagaan yang berdasarkan Quran dan Sunnah.
Para mufti di Malaysia, sejak negra kita belum merdeka hingga kini belum seorang pung mengluarkan tafsiran atau penerangan menenai tiga ayat tersebut.
Allahyarham Haji Mat Saman Kati (Baca buku: Tawawuf, Haji Mat Saman Kati), oleh: Mokhtar Petah), pada ketika ditanya oleh Sultan Perak, Al marhum Sultan Idris Iskandari Shah, beliau menjawab: “ ... hukum dalam ayat – ayat itu termasuk semua hukum (undang – undang) Allah dalam Quran ..., termasuk semua undang – undang dan Negara Islam.
Manakala Dato Yusuf Noor – kini Pengerusi Felda - , pada masas memegang jawatan menteri Kerajaan Persekutuan, dalam satu ucapannya, berkata, bahawa hukum dalam tiga ayat itu khas pada hukum qisas (bunuh balas) sahaja dan tidak hukum – hukum lain.

No comments: