Sunday, September 5, 2010

QURANMAKSUD AYAT – AYAT AHZAB (PARTI)

Dan tidak patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (juga) patut bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul – Nya (Muhammad s.a.w.) telah menetapkan sesuatu ketetapaan (hukum dan peraturan), akan ada lagi mereka (pilihan yang lain (iaitu seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme dan sistem orang – orang kafir dan menolak sistem Islam), dan sesiapa yang menderhakakan Allah dan Rasul – Nya, sungguhnya dia telah sesat, sesesat - sesatnya. – Al Ahzab:36.

Sesungguhnya, jika tidak berhenti orang – orang munafik, orang – orang yang berpenyakit dalam hati (dendan kasumat, merapu dan memfitnah) masing – masing dan orang – orang yang menyebarkan khabar kosong - palsu (seperti menyebarkaan khutbah di sebuah masjid di Pulau Pinang mendoakan menyokong ketua menteri) di Madinah (dari menyakiti anda – Muhamma s.a.w. , nescaya Kami (Allah) perintahkana anda (Muhammad s.a.w.) (untuk memerangi), kemudian mereka tidak menjadi tentangan anda (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar (singkat) – Al Ahzab:60.

No comments: