Saturday, September 4, 2010

QURAN:
MAKSUD NAFSUDan saya tidaklah membebaskan diri saya (dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada yang buruk (Para ahlia tasawuf membahagikan nafsu manusia itu kepada 4 bahagian, iaitu: 1 – Nafsu ammarah – suka menyuruh kepada kejahatan, 2 – Nafsu lawwamah – yang berjuang antara kebaikan dan keburukan, 3 – Nafsu musauwilah – suka menipu, sehingga keburukan nampak sebagai kebaikan, 4 – Nafsu muttamainnah – yanjg tenang dan tenteram) kecuali orang yang dikurnia rahmat oleh Penguasa (Allah) saya. Sesungguhnya Penguasa (Allkah) saya Pengampun dan Penyayang. – Yusuf:53.

No comments: