Friday, September 3, 2010

QURAN dan HADISLalu beberapa ahzab – parti – bertikai fahaman (mengrenai Islam dan sistem hidup orang - orang jahiliyah) di antara mereka, dan malanglah orang – orang yang tidak mempercayai (sistem hidup Islam) akan menemui hari yanbg hebat.

Alangkah nyaringnya pendengaran mereka, dan alangkah terang pemandangan mereka, pada ketika mereka datang kepda Kami, tetapi orang – orang yang bersalah itu pada hari ini adalah dalam kesesatan yang terang. – Mayam:37, 38.

Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda: Tiga golongan manusia yang sangat – sanagat dimurkai oleh Allah, iaitu yang cenderung kapada yang haram, yang mengikut perbuatan atau sistem kehidupan orang – orang jahil (bukan orang Islam) dan membunuh orang lain tanpa sebab. – Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: